ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора музею історії міста Хмельницького

Хмельницька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора музею історії міста Хмельницького.

Загальні вимоги до кандидатів:  вища освіта (культурно-мистецького, гуманітарного або іншого спрямування)  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові  обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.
   

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копію документів, що посвідчує особу, копію документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційних листи довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми;
 • проект Програми розвитку музею історії міста Хмельницького терміном на один і п’ять років.
   

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Хмельницької міської ради у встановлений Законом строк. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

На засідання конкурсної комісії кандидатам необхідно підготувати публічну презентацію проекту програми розвитку музею історії міста Хмельницькогона один і п’ять років.

Дата початку приймання документів: 1 вересня 2021 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 1 вересня 2021 року.

Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру». Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд.3, кім. 109, відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування Хмельницької міської ради, e-mail: kadru@khm.gov.ua

Довідки за телефоном: (0382) 65-03-29, 76-20-95, 65-77-69.

Громадським організаціям відповідного функціонального спрямування до 10 вересня 2021 року подати Хмельницькій міській раді лист-пропозицію, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

Згідно Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, затвердженого розпорядженням Хмельницького міського голови від 25.08.2016 року №225-р, до листа додаються заява та анкета, завірені копії статуту громадської організації та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для підтвердження відповідного функціонального спрямування). Довідки за телефонами (0382) 65-03-29, 76-20-95, 65-77-69.

Пропозиції будуть розглянуті до 14 вересня 2021 року. Жеребкування буде проведено 17 вересня 2021 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3. Відповідальна особа: Єрондаєва Анна Василівна, телефон 65-77-69, електронна пошта: kultura_xm@ukr.net.